Russian

Hide translations | Dutch

мы вели меня под ними [close]
wij brachten mij onder hen

Алина несла меня над вами [close]
Alina droeg mij boven jullie

ты нёс меня подо мной [close]
jij droeg mij onder mij

они летят перед тобой [close]
zij vliegen voor jou

Алина возила меня к ним [close]
Alina vervoerde rond mij naar hen